+

Основне струковне студије (од 2021.)

Поред основних академских студија на Факултету је акредитован и студијски програм струковних студија TЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА трају три године, односно 6 семестара и имају 180 ЕСПБ бодова.

У овиру студијског програма студенти изучавају технолошке и организационо-економске дисциплине од значаја за рад инжењера у дрвној индустрији. Након завршетка ових студија студенти стичу стручни назив струковни инжењер технологија дрвета.

Студијски програм

Tехнологије дрвета (од 2021.)