+

Алумни

Драге колегинице и колеге,

Са посебним задовољством Вас обавештавамо да је основан Алумни клуба Шумарског факултета. Надамо се да ћете и Ви бити део овог клуба и мреже стручњака који су своје академско звање стекли на Шумарском факултету.
Настава за прву генерацију студената Шумарског одсека Пољопривредног факултета почела је 5. децембра 1920. године. Симболично овим датумом започиње развој Шумарског факултета који током 2020 године обележава 100-годишњицу свога постојања.
Шумарски факултет је од оснивања завршило, на свим степенима и врстама студија око 12 хиљада студената, од чега близу 10.000 по старом закону (8.995 основне студије, 16 специјалистичке, 435 магистарске и 297 докторске) и скоро 2.000 студената по систему Болоњских академских студија (1.873 основне, 18 струковне, 6 специјалистичке, 639 мастер и 51 докторске). Ове генерације су своје стручне компетенције стекле на Шумарском факултету, а међу њима је и значајан број оних који су остварили врло запажене резултате и каријере у науци и пракси.  Сви они су нам били инспирација да се оснује Алумни клуба Универзитета у Београду – Шумарског факултета.

Позивамо све Вас, који сте стекли звање дипломираног инжењера, магистра или мастер инжењера и доктора биотехничких наука на Шумарском факултету Универзитета у Београду, да узмете своје учешће у раду Алумни клуба Шумарског факултета попуњавањем евиденционог картона – приступнице.
Радујемо се нашој будућој сарадњи.

У Правилнику о раду Алумни клуба, који је усвојен од стране Наставно-научног већа Шумарског факултета, као основни циљеви наведени су:
− успостављање и одржавање везе између Шумарског факултета и студената који су стекли неко од академских звања на Шумарском факултету;
− повезивање и остваривање узајамних односа сарадње свих студената који су дипломирали (на основним и мастер академским студијама), магистрирали или
− докторирали на Шумарском факултету;
− повезивање са Алумни клубовима у земљи и иностранству и остваривање чланства у Алумни организацији Универзитета у Београду;
− пружање подршке и стипендирање талентованих студената основних студија;
− пружање подршке дипломираним студентима при започињању професионалне каријере;
− промовисање професионалних успеха чланова Алумни клуба;
− развијање сарадње између Шумарског факултета и предузећа или организација у којима раде студенти који су стекли неко од академских звања на Шумарском факултету;
− унапређење комуникације академске заједнице и стручњака који су професионално ангажовани;
− остваривање циљева високог образовања и целоживотног учења;
− донаторске активности.

Срдачан поздрав,
Алумни клуб Шумарског факултета

Председница Алумни клуба:
др Драгица Вилотић, редовни професор у пензији
Заменик Председнице Алумни клуба:
др Небојша Тодоровић, редовни професор
Секретарка Алумни клуба:
др Славица Петровић, доцент

Записник са оснивачке скупштине Алумни Клуба

Записник са прве седнице Алумни Клуба
Записник са друге седнице Алумни Клуба
Записник са треће седнице Алумни Клуба
Записник са четврте седнице Алумни Клуба