+

Докторске студије (2013.)

Студијски програм докторских академских студија траје три године (шест семестара) на којима студент стиче 180 ЕСПБ. Организован је као јединствен студијски програм са четири модула:
Шумарство, Технологије, Mенаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета, Пејзажна архитектура, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Модул 1. Шумарство

 • Подмодул М1.1 – Семенарство, расадничарство и пошумљавање
 • Подмодул М1.2 – Заштита шума
 • Подмодул М1.3 – Економика и организација шумарства
 • Подмодул М1.4 – Планирање газдовања шумама
 • Подмодул М1.5 – Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
 • Подмодул М1.6 – Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
 • Подмодул М1.7 – Гајење шума
 • Књига ментора

Модул 2.Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета

 • Подмодул М2.1. Трговина дрветом и економика дрвне индустрије
 • Подмодул М2.2. Намештај и производи од дрвета
 • Подмодул М2.3. Хемијско механичка прерада дрвета
 • Подмодул М2.4. Машине и уређаји у преради дрвета
 • Подмодул М2.5. Примарна прерада дрвета
 • Подмодул М2.6. Заштита дрвета
 •  Књига ментора

Модул М3. Пејзажна архитектура

Модул М4. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса