+

Контакт

Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Адреса:  Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд
Факс: +381 11 2545485
Емаил:  office@sfb.bg.ac.rs
Матични број: 07009291
Жиро-рачун:  840-1878666-24
Број модела: 97
Позив на број: 19-02268-742121-74-04-940
ПИБ: 101833051