+

Održan naučni skup posvećen sušenju jasena i stranim invazivnim vrstama

11/12/19

Naučni skup posvećen sušenju jasena i stranim invazivnim vrstama u šumama, održan je 29. novembra 2019. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u organizaciji Prof. dr Milke Glavendekić.

Predavanja o patogenoj gljivi Hymenoscyphus fraxineus održao je dr Vjačeslav B. Zvjagincev, docent Beloruskog državnog tehnološkog univerziteta u Minsku, Belorusija. Prikazana su najnovija saznanja o rasprostranjenju i životnom ciklusu patogena kao i merama zaštite, među kojima je težište na primeni selekcije u zaštiti jasena. Prilikom posete dr V. V. Zvjaginceva potpisan je ugovor o saradnji sa Šumarskim fakultetom iz Minska.

Aktuelne naučne razultate proučavanja uzročnika sušenja jasena u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini je prikazao dr Ivan Milenković sa Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Prof. dr Galina E. Larina i dr Lidija G. Seraja iz Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za fitopatologiju, Moskovska oblast iz Rusije su bile uvaženi predavači. Dr L. Seraja je prikazala najnovije rezultate praćenja karantinske vrste jasenovog krasca (Agrilus planipennis) koji je azijskog porakla ali naseljava evropski deo Rusije, sa tendencijama širenja prema Belorusiji i Ukrajini. Proučeni su prirodni neprijatelji jasenovog krasca i imali smo prilike da upoznamo kompleks korisnih insekata koji mogu da regulišu populacije štetočine.

Prof. dr. Galina E. Larina je predstavila najnovije rezultate o kartiranju predela i integralnoj zaštiti od patogenih organizama i štetočina u urbanim i agroekosistemima.

Skupu je prisustvovalo više od 100 koleginica i kolega iz različitih institucija: JP „Vojvodinašume“, JP „Srbijašume“, Nacionalnog parka Fruška Gora, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada, Zavoda za zaštitu prirode iz Beograda, JKP „Zelenilo Beograd“, Instituta za šumarstvo iz Beograda, kao i studenti i zaposleni sa Šumarskog fakulteta.