+

Promocija Šumarskog fakulteta u Mitrovačkoj gimnaziji u Sremskoj Mitrovici

07/11/18

Šumarski fakultet je 06.11.2018. godine bio učesnik na Karijerni dan u Sremskoj Mitrovici, koji je organizovan u Mitrovačkoj gimnaziji. Pored Šumarskog fakulteta, na ovoj manifestaciji učestvovalo je još 23 visokoškolske ustanove. Na manifestaciji je pored maturanata bilo i zainteresovanih učenika nižih razreda gimnazije. Predstavnici sva četiri Odseka našeg Fakulteta obavili su neposredne razgovore sa maturantima, upoznali ih sa radom i programom Fakulteta i podelili im promotivne materijale.