+

Домови

ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАДˮ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ – ОБАВЕШТЕЊЕ [pdf]

РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЈЕ:

За студенте другог и трећег степена студија од 1.10.-5.11.2017. године

Документа се примају на шалтеру од 10,30 до 13,00 часова

Потребна документа:
– пријава за дом – купује се у скриптарници факултета
– уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период од 1.јануара до 30.јуна 2017. године
– оверено уверење о положеним испитима
– индекс

Београд, 27.јуни 2017.