+

Domovi

ŠKOLSKA 2018/19. GODINA

KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA U USTANOVU STUDENTSKI CENTAR „BEOGRADˮ ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU – OBAVEŠTENJE [pdf]

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS JE:

Za studente drugog i trećeg stepena studija od 1.10.-5.11.2018. godine

Dokumenta se primaju na šalteru od 10,30 do 13,00 časova

Potrebna dokumenta:
– prijava za dom – kupuje se u skriptarnici fakulteta
– uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period od 1.januara do 30.juna 2017. godine
– overeno uverenje o položenim ispitima
– indeks

Beograd, 27.juni 2018.