+

04.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НА ДВЕ ГОДИНЕ БROJ 10/2017– НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, ВОЗИЛА У ПРОИЗВОДЊИ, РАДНЕ МАШИНЕ И ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

04/07/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму