+

13.02.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Луке Бајића у звање научни сарадник, са роком од 30 дана

13/02/24

[Извештај комисије]