+

1st Young Researchers’ Conference – Erosion and Torrent Control ETC 2018 BELGRADE, 28-30 NOVEMBER 2018

18/09/18

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Конференцију организује Шумарски факултет, Универзитета у Београду, под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Млади истраживачи (студенти мастер и докторских студија), као и млади доктори/асистенти и млади инжењери, позвани су да представе резултате научних и стручних радова.

Примарни циљ конференције је да пружи прилику младим истраживачима и младим инжењерима да поделе своја истраживања и знања у области ерозије и контроле бујица и да их окупи у заједничком циљу доприноса заштити земљишних и водних ресурса.

Конференција ће обухватити следеће теме:

1. Праћење ерозије земљишта – механизам/процеси, моделовање и мапирање
2. Бујичне поплаве – настанак, утицај, ризик, управљање
3. Управаљње природним ресурсима, конзервационе и превентивне мере/технике и њихови ефекти
4. Социо-економски, правни и институционални аспект ерозије и контроле бујица

Председник организационог одбора: Катарина Лазаревић (асистент, Шумарски факултет, Универзитет у Београду)

Председник научног одбора: Миодраг Златић (председавајући организационог одбора WASWAC-а, редовни професор, Шумарски факултет, Универзитет у Београду)

Програм конференције
Позивно писмо
Регистрациони образац
Упутство за писање апстракта
Упутство за писање рада

За више информација:
e-mail: ekoloski.inz@sfb.bg.ac.rs