+

20.12.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног сарадника – асистента са докторатом за ужу научну област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, са роком од 15 дана

20/12/23

[Извештај комисије]