+

22.01.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Владана Поповића у научно звање научни саветник, са роком од 30 дана

22/01/24

[Извештај комисије]