+

24.11.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Милице Марчете у звање научни сарадник, са роком од 30 дана

24/11/23

[Извештај комисије]