+

26.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА БROJ 9/2017 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

26/06/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]