+

27.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ 7/2017 – Услуге аутобуског превоза

27/04/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 09.05.2017. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  09.05.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 7/2017