+

27.05.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Исидоре Симовић у научно звање виши научни сарадник, са роком од 30 дана

27/05/24

[Извештај комисије]