+

Одржан научни скуп посвећен сушењу јасена и страним инвазивним врстама

11/12/19

Научни скуп посвећен сушењу јасена и страним инвазивним врстама у шумама, одржан је 29. новембра 2019. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду у организацији Проф. др Милке Главендекић.

Предавања о патогеној гљиви Hymenoscyphus fraxineus одржао је др Вјачеслав Б. Звјагинцев, доцент Белоруског државног технолошког универзитета у Минску, Белорусија. Приказана су најновија сазнања о распрострањењу и животном циклусу патогена као и мерама заштите, међу којима је тежиште на примени селекције у заштити јасена. Приликом посете др В. В. Звјагинцева потписан је уговор о сарадњи са Шумарским факултетом из Минска.

Актуелне научне разултате проучавања узрочника сушења јасена у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини је приказао др Иван Миленковић са Шумарског факултета у Београду.

Проф. др Галина Е. Ларина и др Лидија Г. Сераја из Сверуског научно-истраживачког института за фитопатологију, Московска област из Русије су биле уважени предавачи. Др Л. Сераја је приказала најновије резултате праћења карантинске врсте jасеновог красца (Аgrilus planipennis) који је азијског поракла али насељава европски део Русије, са тенденцијама ширења према Белорусији и Украјини. Проучени су природни непријатељи јасеновог красца и имали смо прилике да упознамо комплекс корисних инсеката који могу да регулишу популације штеточине.

Проф. др. Галина Е. Ларина је представила најновије резултате о картирању предела и интегралној заштити од патогених организама и штеточина у урбаним и агроекосистемима.

Скупу је присуствовало више од 100 колегиница и колега из различитих институција: ЈП „Војводинашуме“, ЈП „Србијашуме“, Националног парка Фрушка Гора, Покрајинског завода за заштиту природе из Новог Сада, Завода за заштиту природе из Београда, ЈКП „Зеленило Београд“, Института за шумарство из Београда, као и студенти и запослени са Шумарског факултета.