+

ОКРУГЛИ СТО ОРГАНИЗОВАН У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ШУМЕ У РУКАМА ЖЕНА

11/12/21

Једна од активности у оквиру Interreg DTP пројекта „Шуме у рукама жена” (Fem4Forest), је организовање округлог стола, чији је циљ да се поделе информације о досадашњим активностима са свим заинтересованим странама, као и да се омогући дискусија о резултатима пројекта. Национални тим са Универзитета у Београду – Шумарског факултета је организовао 2 on-line округла стола током 2021. године.

Први округли сто, одржан је 27. маја 2021. године. Округли сто је имао 25 учесника (и 4 члана националног пројектног тима), који су представљали 18 институција и организација.

Програмом првог округлог стола обухваћени су:
• представљање пројекта „Шуме у рукама жена“ (Фем4Форест) у Дунавском региону;
• представљање резултата националног извештаја „Шуме у рукама жена“ у Србији;
• представљање резултата истраживања о ставовима жена запослених у сектору шумарства, власница приватних шума и студенткиња Шумарског факултета;
• дискусија о приказаним резултатима.

Други округли сто, одржан је 03. новембра 2021. године и било је присутно 17 учесника (и 4 члана националног пројектног тима), који су представљали 12 институција и организација.

Програмом другог округлог стола обухваћени су:
• представљање досадашњих активности у оквиру пројекта „Шуме у рукама жена”;
• представљање резултата радног пакета Т1: Анализа потреба;
• представљање резултата радног пакета Т3: Иновативни путеви за ефикасно укључивање жена;
• дискусија о приказаним резултатима.

Модератори оба округла стола били су проф. др Драган Нонић и проф. др Мирјана Шијачић-Николић. Сви чланови националног тима (проф. др Драган Нонић, проф. др Мирјана Шијачић-Николић, др Јелена Недељковић и др Марина Нонић) су презентовали основне информације о пројекту, досадашње активности, остварене резултате, као и детаљне активности у оквиру радних пакета Т1 и Т3, након чега је уследила активна дискусија учесника.

Неки од главних закључака са ових округлих столова су:
– резултати пројекта су веома важни и корисни за све заинтересоване стране и могу бити основа и полазна тачка за друге пројекте;
– да би се повећало учешће жена у шумарства и привукло више студенткиња, потребна је промоција сектора;
– менторство је најбољи облик учења;
– да би изградиле (успешну) каријеру у шумарству, жене је потребно: да буду једнако третиране као и мушкарци, менторство и подршка током целе каријере;
– тешко је доћи до података на терену, посебно када су у питању власнице приватних шума, јер недостају базе података. За њихово креирање, потребна је подршка свих институција и организација. У овај процес треба да буду укључене све релевантне заинтересоване стране: ресорно министарство (Управа за шуме), ФАО, Комора инжењера шумарства итд.