+

Видео упутства

Видео упутство за коришћење Google Classroom, Александар Пајкановић, ЕТФ, Универзитет у Бањој Луци
https://www.youtube.com/watch?v=ye71VfdLb5g

Видео упутство за коришћење ZOOM видео конференција, Проф. др Славко Гајин, РЦУБ/ЕТФ, Универзитет у Београду
http://media.rcub.bg.ac.rs/wp-content/uploads/wp-uploads/2020/03/Slavko-Gajin-prezentacija.mp4

Видео упутство за коришћење OBS софтвера за аудио и видео снимање презентација, Милана Проданов, ЕТФ, Универзитет у Београду
https://youtu.be/sgk2s1h9PjY
линк за преузимање OBS софтвера:
https://obsproject.com/download

Ова и друга видео упутства можете погледати на видео порталу на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду:
http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=7451