+

06.03.2019. Јавна набавка мале вредности добара јн бр: 03/2019. – средства за одржавање хигијене по партијама

06/03/19

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда [pdf]