+

11.04.2018 Јавна набавка мале вредности добара јн бр: 06/2018: Набавка Мобилијара за Арборетум Шумарског факултета

12/04/18

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда [pdf]