+

19.06.2019. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva JN 07/2019 – nabavka usluga održavanja informacionog sistema Univerziteta u Beogradu Šumarskog fakulteta(FIS)

19/06/19

OBAVEŠTENJE [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Odluka o dodeli ugovora [pdf]

Obaveštenje o zaključenom ugovoru [pdf]