+

21.07.2018. Јавна набавка отворени поступак број ОП 13/2018 – Набавка аутобуса путем финансијског лизинга

21/07/18

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]