+

23.03.2019 JNP 04/2019 ABsoft poslovni softver, nabavka novih modula informacionog sistema i usluga održavanja-Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

23/03/19

OBAVEŠTENJE [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Promena tehničke specifikacije [pdf]

Odluka o dodeli ugovora [pdf]

Obaveštenje o zaključenom ugovoru [pdf]