+

26.10.2018. Јавна набавка мале вредности добара 16/2018 за набавку резервних делова за возила, возила у производњи, радне машине и остали резервни делови за Универзитет у Београду Шумарски факултет и ННБ-е

26/10/18

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]