+

Akademska mreža CESAER: Best Idea 2021 Competition

11/09/20

Poštovani,

Akademska mreža CESAER u čijem članstvu se Univerzitet u Beogradu nalazi od početka 2020. godine, objavila je poziv za dostavljanje apstrakata za Best Idea 2021 Competition, u nameri da se timovima koje predvode studenti sa univerziteta koji pripadaju toj mreži omogući da izraze ideje o tome kako nauka i tehnologija mogu da doprinesu održivosti.

Sve relevantne informacije u vezi sa ovim takmičenjem mogu se preuzeti na odgovarajućoj stranici zvanične internet prezentacije akademske mreže CESAER: https://www.cesaer.org/news/best-idea-2021/

Molimo Vas da o ovom takmičenju, koje podržava 50 vodećih evropskih univerziteta iz oblasti tehničkih nauka, i sa mogućom nagradom u iznosu od 20.000 evra, upoznate što širi krug studenata Vašeg fakulteta, kako prosleđivanjem ove poruke, tako i postavljanjem informacije na fakultetsku internet prezentaciju i na društvene mreže fakulteta. Za obaveštavanje može da posluži zvanični “dissemination toolkit” (https://drive.google.com/drive/folders/16spEPYCsMDJowi1f-YjdUSzXY4gsFlY-) koji prilaže akademska mreža CESAER.

Stručna služba Rektorata Univerziteta u Beogradu stoji na raspolaganju ukoliko su potrebne dodatne konsultacije.
Srdačan pozdrav,
Vladimir Marković
Stručna služba Univerziteta u Beogradu