+
Реферати

26.10.2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Семенарство, расадничарство и пошумљавање, са роком од 15 дана.

Датум: 26.10.2021 - Категорија: Избори у звања

19.10.2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног редовног професора за уже научне области: Механика нестишљивих флуида и хидраулика и Хидрологија, са роком од 15 дана.

Датум: 19.10.2021 - Категорија: Избори у звања

07.10.2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Семенарство, расадничарство и пошумљавање, са роком од 15 дана.

Датум: 07.10.2021 - Категорија: Избори у звања

23.09.2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област: Хемија, са роком од 15 дана.

Датум: 23.09.2021 - Категорија: Избори у звања

23.08.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област: Финална пререда дрвета, са роком од 15 дана.

Датум: 23.08.2021 - Категорија: Избори у звања

14.07.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“, са роком од 15 дана.

Датум: 14.07.2021 - Категорија: Избори у звања
1 2