+
Реферати

10.01.2020. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област: Пејзажна архитектура и хортикултура, са роком од 15 дана.

Датум: 10.01.2020 - Категорија: Избори у звања

27.12.2019. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног наставника у звању редовног професора, за ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета, са роком од 15 дана

Датум: 27.12.2019 - Категорија: Избори у звања

11.12.2019. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије за утврђивање испуњености услова др Владислава Галовић за избор у звање научни саветник, са роком од 30 дана

Датум: 11.12.2019 - Категорија: Избори у звања

10.12.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура, са роком од 15 дана.

Датум: 10.12.2019 - Категорија: Избори у звања

12.11.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног доцента за ужу научну област: Заштита шума и украсних биљака, са роком од 15 дана

Датум: 12.11.2019 - Категорија: Избори у звања

03.10.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног редовног професора, са пуним радним временом на Шумарском факултету Универзитета у Београду за ужу научну област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, са роком од 15 дана.

Датум: 03.10.2019 - Категорија: Избори у звања