+
Реферати

03.10.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног редовног професора, са пуним радним временом на Шумарском факултету Универзитета у Београду за ужу научну област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, са роком од 15 дана.

Датум: 03.10.2019 - Категорија: Избори у звања

27.09.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног наставника страног језика на Шумарском факултету Универзитета у Београду за ужу научну област: Енглески језик, са роком од 15 дана.

Датум: 27.09.2019 - Категорија: Избори у звања

18.09.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Примарна прерада дрвета (наставни предмет Фурнири и слојевите плоче) са роком од 15 дана.

Датум: 18.09.2019 - Категорија: Избори у звања

18.09.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Примарна прерада дрвета (наставни предмет Прерада дрвета на пиланама) са роком од 15 дана.

Датум: 18.09.2019 - Категорија: Избори у звања