+
Referati

14.07.2021. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Referat komisije za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme“, sa rokom od 15 dana.

Datum: 14.07.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

08.06.2021. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova za reizbor dr Dijane Čortan u naučno zvanje Naučni saradnik, sa rokom od 30 dana.

Datum: 08.06.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

07.06.2021. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Referat komisije za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme“, sa rokom od 15 dana.

Datum: 07.06.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

02.06.2021. Univerzitet u Beogradu- Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Finalna prerada drveta, sa rokom od 15 dana.

Datum: 02.06.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

25.05.2021. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor MSc Vukašina Rončevića u istraživačko zvanje istraživač saradnik, sa rokom od 30 dana

Datum: 25.05.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja

24.05.2021 Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Referat Komisije za izbor jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast: Erozija i konzervacija zemljišta i voda, sa rokom od 15 dana.

Datum: 24.05.2021 - Kategorija: Izbori u zvanja
1 2