+

Mimica Stefanović

Telefon: 381 (11) 3053-885; 3053-886
E-mail: mimica.stefanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 96
Konsultacije: utorkom 12-14 časova

Gordana Petrović

Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: gordana.petrovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 140
Konsultacije:

Ljiljana Pajović

Telefon: +381 (11) 3053 910
E-mail: ljiljana.pajovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Mira Mirić Milosavljević

Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: mira.miric-milosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Vladislava Mihailović

Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: ponedeljak od 12-14

Dragoljub Ivković

Telefon: +381 (11) 3053 840
E-mail: dragoljub.ivkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:
1 4 5 6 7 8 29