+

Dobrodošlica dekana novoj generaciji studenata Šumarskog fakulteta

22/09/22

Dragi naši studenti, poštovane koleginice i kolege,

Želeo bih da vam čestitam upis na Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i poželim mnogo uspeha tokom studiranja.

U nadi da ćete se na našem i vašem fakultetu osećati dobrodošlim i uvaženim, hteo bih naznačim da možete biti veoma ponosni na to što ćete studirati na jednoj od najznačajnijih obrazovnih i naučnih institucija ovakvog profila u Evropi, staroj 102 godine. Vaše zadovoljstvo i ponos biće još veći kada tokom studiranja budete spoznali da ćete se baviti jednom plemenitom, divnom i izuzetno značajnom strukom, koja u današnje vreme na različite načine veoma doprinosi daljem razvoju i funkcionisanju čovečanstva.

Stoga dragi studenti, zadatak vaših nastavnika i saradnika na Šumarskom fakultetu nije samo da od vas formira dobro školovane i obrazovane svršene studente, koji su u stanju da u budućnosti rešavaju uobičajene – rutinske zadatke u praksi, već i da stvore i moderne i  kreativne inženjere koji su sposobni da budu nosioci inovacija i tehnoloških unapređenja. S obzirom na brojne i raznovrsne zadatke koji će u budućnosti stojati pred vama, studije na Šumarskom fakultetu su koncipirane kao multidisciplinarne i u njima se kombinuju nauka, praksa, ekonomija, estetika, kultura i politika. Na taj način, kada ovladate potrebnim teorijskim i praktičnim znanjima i dobijete diplomu inženjera Šumarskog fakulteta, postaćete ne samo akademski građani naše divne zemlje, već i važan deo njene intelektualne elite.

Bez obzira koji od četiri odseka/studijska programa na našem fakultetu ste upisali, svesni smo da je odabir buduće karijere bio poseban izazov za vas. Želimo da vam pomognemo da prvi koraci i ceo vaš akademski put budu uspešno realizovani. U tu svrhu, nastavnici i saradnici našeg fakulteta će vam, kroz jedinstven kolegijalni i partnerski odnos, biti uvek na raspolaganju na ovom putu i potpuno otvoreni ka svim vašim korisnim predlozima, inicijativama i idejama.

Sigurni smo, takođe, da ćete nakon završetka studija na Šumarskom fakultetu biti bogatiji i za mnoge divne i lepe trenutke proživljene tokom studiranja, koji će zauzimate posebno mesto u vašim uspomenama, jer kažu da su često uspomene i sećanja verodostojniji od same stvarnosti.  

Dragi naši brucoši, u ime vaših kolega studenata, profesora, asistenata i svih zaposlenih na Šumarskom fakultetu, želim vam srećan početak studiranja, uz naš prepoznatljivi slogan – priroda se brani znanjem!

                                                                                                                                  Dekan
                                                                                                                    Šumarskog fakulteta
Septembar 2022. godine                                                                          Univerziteta u Beogradu
                                                                                                                  Prof. dr Branko Stajić