+

Dragan Vujičić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dragan.vujicic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 149/B
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Osnovnu školu završio u Takovu, a srednju matematičko-tehničkog smera u Gornjem Milanovcu. Završio osnovne i magistarske studije pejzažne arhitekture na Šumarskom fakultetu, odbranio magistarski rad 1997. godine. Položio stručni ispit za oblast pejzažne arhitekture i 2004. god. stekao licencu Odgovornog projektanta za pejzažnoarhitektonsko uređenje. Radio je u JP „Takovski grm” u Gornjem Milanovcu 1989‒1990. na poslovima projektovanja, izgradnje i održavanja gradskog zelenila, kao i na uređenju planine Rudnik za potrebe turizma. Od 1990. god. radi na Šumarskom fakultetu kao asistent-pripravnik, asistent i stručni saradnik, angažovan u realizaciji nastave na projektantskim predmetima. Koautor je knjige-udžbenika (2003) „Tehnika pejzažnog projektovanja” zajedno sa prof. LJ. Vujković i arh. M. Nećak. Izradio je više od 100 projekata u oblasti pejzažnog uređenja. Član je Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (član Upravnog odbora 2005‒2013). Član je Inženjerske komore Srbije i ispitivač-mentor za polaganje stručnih ispita u oblasti pejzažne arhitekture od 2007. godine.
Dobitnik je nekoliko nagrada:

 • Velika nagrada Prvog urbanističkog salona u Nišu 1991. god. (kao član tima) za studiju: „Predlog mreže zelenih površina kao sredstva unapređenja životne sredine i slike grada na teritoriji opštine Vračar”;
 • Nagrada III kategorije na međunarodnom konkursu za mlade planere „ISoCaRP Award for Urban Ecology” (kao član tima) za rad: „Hope for Belgrade’s River Islands”, 1994;
 • Nagrada Privredne komore Beograda za magistarski rad u 1997. godini;
 • Nagrada Prvog salona pejzažne arhitekture 2005. u kategoriji projekata javnih prostora za projekat „Sirmi vrt”.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Oblast istraživanja

Teorija forme u pejzažnom dizajnu; teorija i praksa pejzažnoarhitektonskog projektovanja; otvoreni prostori grada; obrazovanje u pejzažnoj arhitekturi; zakonska regulativa u uređenju prostora.

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

 • Projektovanje vrtova
 • Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 1
 • Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 2

Odabrani naučni radovi

 • „Strategije i metode unapređenja kvaliteta okruženja u kompakt gradovima” (urednik Ružica Bogdanović), D. Vujičić – poglavlje: „OČUVANJE ZELENIH PROSTORA U KOMPAKT GRADU” (str.179‒205), Društvo urbanista Beograda i Urbanistički zavod. Beograd, 1999.
 • Galečić, N., Tomićević-Dubljević, J., Ocokoljić, M., Vujičić, D., Skočajić, D. (2016): QUALITY AND UTILIZATION POTENTIAL OF URBAN PARKS: CASE STUDY TAŠMAJDAN PARK, BELGRADE, SERBIA, „Šumarski list”, Zagreb. ISSN 1846–9140.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=248117
 • Puača, M., Vujičić, D., Galečić,N. (1994): REČNA OSTRVA BEOGRADA – PLANIRANJEM KA ODRŽIVOM RAZVOJU, „Ecologica” br. 3., str.1-8, Beograd.
 • Vujičić, D. (2005.): ODNOS PROSTORNE FORME OBJEKATA PEJZAŽNE ARHITEKTURE I MORFOLOGIJE GRADA, Zbornik „URBANI DIZAJN” (strane 47‒59) sa simpozijuma održanog 3-5 novembra 2005, Društvo urbanista Beograda i Urbanistički zavod, Beograd.
 • Ocokoljić Mirjana, Šijačić-Nikolić Mirjana, Vilotić Dragica, Vujičić Dragan (2012): NEOTENY OF THE EUROPEAN PLANE TREE, Archives of Biological Sciences, vol. 64 br. 2, str. 771‒776.
  http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=6c24b9fb-a3dc-4f83-a932-951a14950fdf%40sessionmgr4010&hid=4110&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edselc.2-52.0-84862263949&db=edselc