+

Evropska noć istraživača

10/10/18

Evropska noć istraživača je događaj posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu. Trinaesta po redu, ove godine je održana 28. septembra od 15 časova do ponoći u dvadeset sedam zemalja uključujući i Srbiju, a deo naučne zabave bio je i Šumarski fakultet sa četiri postavke na tri lokacije.

Odsek za Šumarstvo
postavke: „Odnos životinja – čovek, kroz vreme i različite kulture“ (lokacija: BIG fashion), „Kucni u drvo“ (lokacija: galerija nauke i tehnike) i „Šuma“ (lokacija: Inđija)

Ove godine studenti su promovisali Odsek za Šumarstvo i šumarsku struku kao delatnost bitnu za očuvanje prirode sa dve postavke u Inđiji i Beogradu. Postavka u Inđiji je posetiocima predstavila kotur molike kao nemog posmatrača istorijskih događaja i tehnoloških otkrića u poslednjih par vekova ljudske civilizacije. Za najmlađe posetioce je bila organizovana igra prepoznavanja vrsta drveća na osnovu koturova koji su krili različite zanimljive priče.
Postavka u tržnom centru BIG na Karaburmi je posetiocima dočarala transformaciju lova i njegove uloge u ljudskom društvu kroz različite epohe. U cilju promovisanja lovstva je za posetioce bila organizovana obuka ocenjivanja lovačkih trofeja (jelena i muflona), kao i upoznavanje sa gazdovanjem ovom vrstom divljači.

Posetioci koji su bili u galeriji nauke i tehnike SANU su mogli da se upoznaju sa različitim vrstama drveta i zavire u unutrašnju građu lišćara i četinara. Osim prilike da saznaju nešto više o anatomskoj građi važnijih vrsta drveta, posetioci su imali priliku da na licu mesta pogledaju razliku između „tvrdog“ i „mekog“ drveta. Važnost drveta prikazana je sa više aspekata, a bolje poznavanje svakog dela njegove građe doprineće većem poštovanju i zaštiti veličanstvenog nam drveta.

Tim koji je ove godine predstavljao odsek za šumarstvo su studenti: Mirjana Volarev, Sara Krsmanović, Jovan Sremčević i Vuk Zorić; istraživač Ivona Kerkez i nastavnici Jovana Devetaković, Dušan Jokanović i Vukan Lavadinović.


Odsek za Pejzažnu arhitekturu i hortikulturu
postavka: „Zaviri u vir!”
lokacija: BIG fashion

Postavka predstavlja interaktivno istraživanje, koje pruža nova saznanja o Lepenskom viru kao vrlo značajnom delu kulturno-istorijskog nasleđa. Ideja je da se razumevanje koncepta naseobine ostvari kroz osnovne podatke o istorijatu, načinu života, okruženju, legendama, stvaranjima.

Cilj je bio da prikažemo kako su, za razliku od današnjice gde prirodu čovek prilagođava sebi, naselja stvarana i oblikovana u skladu sa prirodom, koristeći svaki njen potencijal.
Interaktivni deo postavke je maketa koja predstavlja simulaciju tadašnjeg načina života, a koju posetioci mogu samostalno da oblikuju kroz igru koristeći se stečenim znanjem. Fotografija najpopularnijeg rešenja je proglašena za pobedničku i nagrađena.

Tim koji je ove godine predstavljao naš odsek za pejzažnu arhitekturu su studenti: Marina Gazdić, Sandra Mitrović, Milica Petrović; i mentori Aleksandar Lisica i Nataša Petković.


Noć istraživača je podržana od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlja program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere.