+

Angelina Novaković

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: angelina.novakovic@sfb.bg.ac.rs

Vukašin Rončević

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: vukasin.roncevic@sfb.bg.ac.rs

Lazar Radulović

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: lazar.radulovic@sfb.bg.ac.rs

Ljubica Mijatović

Istraživač pripravnik
Telefon: +381 (11) 3053 873
E-mail: ljubica.mijatovic@sfb.bg.ac.rs

Marijana Milutinović

Istraživač pripravnik
Telefon: +381 (11) 3053 967
E-mail: marijana.milutinovic@sfb.bg.ac.rs

Milica Caković

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: milica.cakovic@sfb.bg.ac.rs

Olga Gajanić

Istraživač pripravnik
Telefon: +381 (11) 3053 937
E-mail: olga.gajanic@sfb.bg.ac.rs

Sandra Mitrović

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: sandra.mitrovic@sfb.bg.ac.rs

Stefan Miletić

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: stefan.miletic@sfb.bg.ac.rs