+

Gordana Petković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 920
E-mail: gordana.petkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 131
Konsultacije:

2003. god. diplomirala na Hemijskom fakultetu, Katedra za biohemiju, Univerziteta u Beogradu
2004. god. Certificate, Safety in the Agroo-Food Chain, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University
2005. god. magistrirala na Veterinarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Uža naučna oblast

Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

Angažovanje u nastavi

Ishrana bilja