+

Ideja sa Šumarskog fakulteta među dvanaest najboljih inovacija za saradnju nauke i privrede u oblasti cirkularne ekonomije

16/12/22

Kondenzat iz procesa parenja drveta – otpad kao sirovina za inovativne bioproizvode“ je inicijativa koja je potekla sa Katedre za primarnu preradu drveta Odseka za tehnologije drveta, a za čiji razvoj je odobreno finansiranje u okviru poziva „Saradnja nauke i privrede u oblasti cirkularne ekonomije“ – raspisan od strane Ministarstva zaštite životne sredine i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Cilj javnog poziva bio je prikupljanje inovacija koje će doprineti efikasnijoj upotrebi prirodnih resursa i energije, kao i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), a izabrane ideje će omogućiti ponovnu upotrebu bio-otpada za proizvodnju energije, kompostiranje i izradu novih proizvoda (kozmetika, boje i lakovi, ekološki lepak), kao i korišćenje otpadnih voda iz drvne industrije za dobijanje inovativnih bioproizvoda.

Listu nagrađenih inicijativa možete pogledati ovde.