+

Ivan Malušević

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 955
E-mail: ivan.malusevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 8
Konsultacije:

Rođen 18. 10. 1974. godine u Beogradu. Diplomirao 2003. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, na Odseku za zaštitu od erozije.

Od juna 2005. do novembra 2006. godine radio u Zavodu za uređenje slivova / Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”.

Od februara 2012. godine radi na Šumarskom fakultetu u Beogradu kao stručni saradnik za užu naučnu oblast: Erozija i konzervacija zemljišta i voda, na Katedri i pri laboratoriji za bujice i eroziju.

Master rad na temu „Primena GIS-a u analizi rizika od eksplozivnih sredstava na bujičnim slivovima u Srbiji” odbranio 2015. godine i stekao pravo na naziv master inženjer šumarstva drugog stepena – master – iz oblasti Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Iste godine upisao doktorske studije na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta

Odabrani naučni radovi

  • Ristic, R., Ljujic, M., Despotovic, J., Aleksic, V., Radic, B., Nikic, Z., Milcanovic, V., Malusevic, I., Radonjic, J. (2013): RESERVOIR SEDIMENTATION AND HYDROLOGICAL EFFECTS OF LAND USE CHANGES-CASE STUDY OF THE EXPERIMENTAL DICINA RIVER WATERSHED.
    http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?SID=N1vLiYLAuuwipzuvufy&product=WOS&UT=WOS%3A000315472400009&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=SFX&customersID=SFX&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
  • Ristic, R., Radic, B., Trivan, G., Malusevic, I. (2014): ‘’BLUE-GREEN’’ CORRIDORS AS A TOOL FOR EROSION AND STREAM CONTROL IN HIGHLY URBANIZED AREAS – CASE STUDY OF BELGRADE CITY.
    http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?SID=N1vLiYLAuuwipzuvufy&product=WOS&UT=WOS%3A000357968600051&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=SFX&customersID=SFX&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
  • Ristic, R., Radic, B., Milcanovic, V., Malusevic, I., Polovina, S. (2015): ZAŠTITA OD EROZIJE KAO PREDUSLOV RAZVOJA SKIJALIŠTA NA STAROJ PLANINI.
    http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0554-19561540001R