+

Međunarodni projekat „Šume u rukama žena“

17/09/20

Projekat „Šume u rukama žena“ (Fem4Forest) započeo je u julu 2020. godine i uključuje 14 partnera iz 10 zemalja (Slovenija, Hrvatska, Austrija, Nemačka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunija, Češka, Bugarska, Ukrajina). Projekt je financiran u okviru Programa transnacionalne saradnje INTERREG Dunav. Vodeći partner je Šumarski institut i Slovenije, a rukovodilac projekta je dr Nike Krajnc. U Srbiji, partner na projektu je Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, a pridruženi strateški partner je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume.

U okviru Fem4Forest projekta biće istaknute različite uloge žena u šumarstvu i šire, u kompletnom lancu snabdevanja šumskim proizvodima. Projekat će se baviti istraživanjem različitih mogućnosti za aktivnije učešće žena u upravljanju i gazdovanju šumama, kao i na tržištu rada i na različitim nivoima odlučivanja. Cilj je da se identifikuju različite mogućnosti za aktivniju ulogu žena putem razmene ideja i primera dobre prakse kroz niz pilot projekata u „Dunavskom regionu“.

Glavni cilj Fem4Forest projekta je da se ojača sektor šumarstva na lokalnom, regionalnom i međuregionalnom nivou, kroz povećanu uključenost i sposobnost žena, podržavajući njihovu ravnopravnu prisutnost i kompetencije na tržištu u „Dunavskom regionu“. Projekat nudi novi i inovativan pristup obrazovanju i mentorstvu, koji će omogućiti aktivniju ulogu žena u sektoru šumarstva.

U okviru projekta će biti predstavljene različite mogućnosti zapošljavanja žena u šumarstvu u zemljama koje su partneri na projektu, a koje će biti bazirane na komparativnim studijama i primerima „najbolje prakse“. Planirane aktivnosti su usmerene na potražnju i na tri najvažnije komponente: socijalnu uključenost, rodnu ravnopravnost i ekonomsku nezavisnost. Kroz pristup koji podrazumeva uključivanje više aktera (mutli-actor approach), Fem4Forest nudi istinsku i snažnu uključenost ciljnih grupa, koje će se baviti različitim aktivnostima, kako bi izrazile svoje potrebe i stvorile primere „najbolje prakse“. U tom smislu, planiran je razvoj Fem4Forest modela za integraciju žena (akcioni plan zasnovan na potražnji, kampanja podizanja svesti, mentorski rad i program obuke). Takođe, projekat će dugoročno doprineti povećanju nivoa zaposlenosti u „Dunavskom regionu“, tako što će se baviti problemom mladih i dugotrajno nezaposlenih žena u ruralnim područjima. Predstavljanje Šumarskog fakulteta kao partnera na projektu „Šume u rukama žena“ (Fem4Forest) možete poglredati na facebook stranici: https://m.facebook.com/notes/forests-in-womens-hands/first-project-partner-university-of-belgrade-faculty-of-forestry/3686685088051058/