+

Милан Остојић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 865
Е-маил: milan.ostojic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 92
Консултације:

Мастер инжењер шумарства Милан Остојић је рођен 30. септембра 1978. године у Београду, где је завршио основну и средњу школу. На Факултету безбедности Универзитета у Београду дипломирао је 2005. године. Специјалистичке студије на истом факултету завршио је 2007. године. На Шумарском факултету Универзитета у Београду ‒ на студијском програму Шумарство (модул: Коришћење шумских и ловних ресурса) завршио је мастер студије. Од 2016. године запослен је на Шумарском факултету Универзитета у Београду на месту стручног сарадника на предмету „Ловство са заштитом ловне фауне”.

У свом досадашњем раду био је коаутор у две библиографске јединице које се баве проучавањем ловно-туристичких и безбедносних аспеката коришћења ловне фауне у Србији. Аутор је ТВ емисија „Ловиште” и „Упознајте ловство”, као и неколико стотина текстова из области ловства објављених у ревијама „Калибар”, „Зов”, „Ловачке новине“, „Ловац” и „Лорист”.

Тренутно је ангажован на реализацији једног домаћег научноистраживачког пројекта.