+

Милица Марчета

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 938
Е-маил: milica.marceta@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 1
Консултације:

Мастер инжењер шумарства Милица Марчета рођена је 02.10.1985. године у Дрвару. На Економском факултету у Новом Саду дипломирала је 2009. године и тиме стекла звање дипломираног економисте. Мастер студије на Шумарском факултету у Београду, у оквиру катедре Економика и организација шумарства, завршила је 2012. године. Након тога, на истој Катедри Шумарског факултета, уписује докторске студије и тренутно је ангажавана у својству стручног сарадника. У досадашњем научно-истраживачком раду има публикованих око 40 библиографских јединица.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима

Област истраживања

 • Макроекономија
 • Микроекономија
 • Основи економије
 • Економетрија
 • Операциона истраживања
 • Економско-статистички модели
 • Квантитативне методе у економији
 • Тржиште и тржишне институције
 • Маркетинг
 • Привредни системи
 • Социологија