+

Mirjana Nećak

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: mirjana.necak@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: