+

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SETOF – SOIL EROSION AND TORRENTIAL FLOOD

10/11/22

U Nastavno naučnoj bazi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu  na Goču je od 3. do 4. novembra 2022. godine održana međunarodna konferencija SETOF –  Soil Erosion and Torrential Flood.  

Konferencija je organizovana povodom završetka Erasmus+ KA2 projekta: Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava: Razvoj kurikuluma na univerzitetima država zapadnog Balkana – SETOF (Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries – SETOF).

Istraživači, studenti i učesnici projekta iz 9 zemalja su svoja istraživanja i rezultate prikazali k roz prezentacije naučnih i stručnih radova.