+

Podrška Centra za Informacione tehnologije u vezi mail i web servisa

18/11/20

U cilju što bolje komunikacije i podrške studentima i nastavnicima kreiran je novi mejl: podrska@sfb.bg.ac.rs , koji će se koristiti za prijavu eventualnih problema u korišćenju mail i web servisa Šumarskog Fakulteta.

Srdačan Pozdrav
Centar za informacione tehnologije
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet