+

Program završne konferencije – COST FP1407: “Living with modified wood”

03/12/18

Završna konferencija COST Akcije FP1407 održaće se na našem fakultetu i to od 12 do 13. decembra 2018. godine. Naziv konferencije je “Living with modified wood”.

Program možete preuzeti OVDE.