+

Promocija „Atlasa tipova karaktera predela Beograda“ + Izložba fotografija predela Beograda

06/06/22

Dana 30. maja 2022. godine održana je Promocija publikacije ATLAS TIPOVA KARAKTERA PREDELA BEOGRADA u Arboretumu Šumarskog fakulteta.

Publikacija je izrađena na osnovu rezultata projekta „Tipologija predela za potrebe održivog razvoja grada Beograda u skladu sa principima Evropske konvencije o predelu“ (2018-2020) koji je realizovan u saradnji Šumarskog fakulteta – Landscape Lab-a i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Atlas tipova karaktera predela predstavlja pregled stanja strukture, funkcionisanja i promena predela na teritoriji administrativnog područja grada Beograda.  Za 22 izdvojena tipa karaktera predela utvrđena je osetljivost, ciljni kvalitet, kao i pravila za planiranje i zaštitu predela.


Atlas Tipova karaktera predela Beograda  je nagrađen dvema velikim nagradama u 2021. godini:

  • Velikom nagradom – Grand Prix Salona Pejzažne arhitekture 2021 godine i
  • Prvoma nagradom na 30. Međunarodnom Salonu Urbanizma (prva nagrada u kategoriji istraživanja, studije i projekti iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja).

U okviru promocije Uvodnu reč održala je dr Nevena Vasiljević, vanredni profesor koja je rukovodila projektom. Otvorena je izložba fotografija tipova predela Beograda koju su priredile Emilija Medojević i Anja Matić, master inženjeri pejzažne arhitekture i koautorke publikacije.