+

Radni sastanak predstavnika Šumarskog fakulteta i JP Srbijašume

03/03/23

Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dana 1. marta 2023. godine, održan je sastanak predstavnika Šumarskog fakulteta i JP “Srbijašume“. Sastanku su prisustvovali Prof. dr Branko Stajić – Dekan Šumarskog fakulteta, Prof. dr Olivera Košanin – Predsednik Odseka za šumarstvo i zaštitu prirode i dr Nenad Petrović – Upravnik Centra za nastavno-naučne objekte Univerziteta u beogradu – Šumarskog fakulteta, sa strane Šumarskog fakulteta i Igor Braunović, v.d. direktora, Dr Zoran Maksimović –  Izvršni direktor sektora za komercijalne poslove, Dejan Mirković – Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo i Natalija Purić – Šef kabineta direktora, sa strane JP “Srbijašume“.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti daljeg unapređenja međusobne saradnje ove dve institucije, sa posebnim osvrtom na zajedničku aktivnost na promociji značaja šumarstva i šuma i obeležavanju predstojećeg Svetskog Dana šuma 21. marta, potrebu realizacije novih naučno-istraživačkih projekata od interesa za unapređenje rada JP “Srbijašume“, povećanje broja najboljih svršenih studenata Odseka za šumarstvo i zaštitu prirode kojima se dodeljuje Ugovor o radu prilikom svečane akademije povodom Dana Šumarskog fakulteta, kao i trenutnom položaju šumarske struke i problemima sa kojima se šumarski sektor susreće. Takođe, povodom Dana Šumarskog fakulteta Dekan Šumarskog fakulteta Prof. dr Branko Stajić svečano je uručio direktoru Igoru Braunoviću zahvalnicu Fakulteta za unapređenje međusobne saradnje institucija i finansijsku i organizacionu pomoć u izvođenju nastave i naučno-istraživačkog rada Šumarskog fakulteta.