+

Radni sastanak u vezi projekta AGFORWEB

13/03/23

Sastanak posvećen konsultacijama oko analize kurikuluma predmeta iz oblasti agrošumarstva i pripreme metodologije za izradu digitalne baze podataka o najčešćim praksama agrošumarstva u okviru projekta ERASMUS+ K220 pod nazivom „Prakse agrošumarstva na Zapadnom Balkanu za održivi razvoj: slabosti i snage“ (eng. „Agroforestry practices in West Balkan for sustainable development: weaknesses and strengths“ – AGFORWEB) održaće se na Univerzitetu u Beogradu Šumarskom fakultetu u utorak i sredu 14-15. marta 2023.

Agendu događaja možete preuzeti OVDE.