+

Slobodanka Mitrović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 836
E-mail: slobodanka.mitrovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 67
Konsultacije: četvrtak u 12 časova

Dr Slobodanka S. Mitrović je redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Oblast njenog istraživanja je primenjena matematika. Stručno se usavršavala u Moskvi na Lomonosovu i godinu dana u okviru stipendije IREX u Americi. Bila je angažovana dve godine kao viziting profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i privatnom fakultetu za Informacione tehnologije u Beogradu. Dugogodišnji je član Matematičkog Instituta pri SANU i American Mathematical Society.

Objavila je 4 knjige i desetine radova iz oblasti teorijske i primenjene matematike. 

Profesionalni angažman je na web sajtu Šumarskog fakulteta u Beogradu: http://www.sfb.bg.ac.rs

Oblast istraživanja

Primenjena matematika

Odabrani naučni radovi

Spisak objavljenih bibliografski jedinica mogu se pogledati na web stranici Cobiss-a:  

sr.cobiss.net, u  Personalnim bibliografijama za : Mitrović, Slobodanka, 1956-