+

Ispiti

Studenti koji u svom elektronskom dosijeu  uoče  neku grešku – mogu poslati poruku ISKLJUČIVO sa studentskog naloga  na sledeću adresu: prijavaispita@sfb.bg.ac.rs