+

Распоред наставе

 Распоред часова у јесењем и пролећном семестру 2023/2024 – Основне академске студије

Студијски програм Шумарство
I година
I семестар [pdf] II семестар [pdf]
II година
III семестар [pdf] IV семестар [pdf]
III година
V семестар [pdf] VI семестар [pdf]
IV година
VII семестар [pdf] VIII семестар [pdf]

 

Студијски програм Технологије дрвета
Студијски програм Технологије менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
I година
I семестар [pdf] II семестар [pdf]
II година
III семестар [pdf] IV семестар [pdf]
III година
V семестар [pdf] VI семестар [pdf]
IV година
VII семестар [pdf] VIII семестар [pdf]

 

Студијски програм Пејзажна архитектура
Студијски програм Пејзажна архитектура и хортикултура
I година
I семестар [pdf] II семестар [pdf]
II година
III семестар [pdf] IV семестар [pdf]
III година
V семестар [pdf] VI семестар [pdf]
IV година
VII семестар [pdf] VIII семестар [pdf]

 

Студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
I година
I семестар [pdf] II семестар [pdf]
II година
III семестар [pdf] IV семестар [pdf]
III година
V семестар [pdf] VI семестар [pdf]
IV година
VII семестар [pdf] VIII семестар [pdf]